GTVBUS POLSKA Sp. z o.o.

REGION ŚLĄSK
"(...) życie to podróż. Wędrowcem jesteś i podróżnikiem" - Mały Książe.
Spółka GTVBUS Polska sp. z o.o. zatrudni na podstawie umowy o pracę, kierowców autobusowych z terenu gminy Pawłowiczki, Głubczyce, Reńska Wieś, Polska Cerekiew, Bierawa, Cisek, Głogówek, Walce, Krapkowice, Gogolin, Rudziniec, Ujazd Śląski, Sośnicowice, Kędzierzyn Koźle, Toszek, Pyskowice, Gliwice, Zabrze, Jastrzębie, Rybnik, Częstochowa, Konopiska, Starcza, Woźniki, Koszęcin, Lubliniec, Blachownia, Herby, Boronów, Przystajń, Panki, Wręczyca, Kłobuck. Oferujemy atrakcyjne wynagrodzenie, stałe zatrudnienie, pracę w stabilnej firmie. Bliższe informacje pod nr telefonu 666-077-192 (numer dotyczy tylko spraw związanych z pracą).


ODDZIAŁ CZĘSTOCHOWA – GMINA WRĘCZYCA URUCHOMIENIE NOWEJ LINII AUTOBUSOWEJ 156 ORAZ ZMIANY W ORGANIZAJI KOMUNIKACJI NA LINIACH GMINNYCH I W KIERUNKU PANEK I PRZYSTAJNI.
Informujemy, że od dnia 18 stycznia 2021 r. nastąpi zmiana w organizacji ruchu autobusów w gminie WRĘCZYCA WIELKA oraz na linii Częstochowa – Przystajń, Grodzisko – Kłobuck.

W dni robocze autobusy kursują według rozkładu jazdy w ferie i wakacje nie kursują autobusy z oznaczeniem S.

W soboty i niedziele kursują wszystkie autobusy zgodnie z rozkładem jazdy.

Ponadto wprowadza się w rozkładzie jazdy następujące zmiany:Linia Przystajń – Częstochowa:

- kurs 4.35 (dotychczas był 4.30) Przystajń – Częstochowa na prośbę mieszańców Wydry i Nowej Gorzelni pojedzie przez te miejscowości,

- kurs 18.15 Przystajń – Częstochowa opóźnia się na g. 18.20,

- kurs 19.40 Przystajń – Częstochowa przyśpieszony na g. 19.25 przez Wydrę,

- kurs 20.30 Przystajń – Częstochowa w dni robocze na prośbę mieszańców Wydry i Nowej Gorzelni pojedzie przez te miejscowości,

- w dni nauki szkolnej likwiduje się kurs 7.10 Częstochowa – Truskolasy,

- kurs 13.20 Częstochowa – Przystajń na wniosek mieszkańców Wydry i Nowej Gorzelni pojedzie przez te miejscowości,

- kurs 20.40 Częstochowa – Przystajń przyśpiesza się na g. 20.20 oraz na wniosek mieszkańców Wydry i Nowej Gorzelni pojedzie przez te miejscowości,

- kurs 22.35 Cz-wa – Przystajń przyśpiesza się o 5 minut na g. 22.30.

- Ponadto na kursach Cz-wa – Przystajń – Cz-wa które jadą przez Szarlejkę dodatkowo w Częstochowie obsługiwany będzie przystanek Częstochowa św. Rocha – Szkoła.

- OD DNIA 18 STYCZNIA 2021 R. CENA BILETU NA WSZYSTKICH KURSACH Z CZĘSTOCHOWY DO WRĘCZCY ZOSTAJE OBNIŻONA I WYNOSI 4.00 zł, miesięczny 145.00 zł, szkolny miesięczny 73,95 zł.

LINIA 154:

- w Częstochowie dodatkowo obsługiwany we wszystkich kursach będzie przystanek Częstochowa św. Rocha – Szkoła,

- na wniosek mieszkańców gminy Wręczyca Wielka na linii 154 uruchamia się dodatkowe kursy, oraz wprowadza  się następujące zmiany:

* dotychczasowy kurs o g. 4.20 Truskolasy – Zamłynie – Brzezinki – Kuleje – Nowiny – Bór Zapilski – Czarna Wieś – Bieżeń Wręczycka – Borowe –  Długi Kąt będzie dodatkowo zajeżdżał do Węglowic. Pasażerowie jadący do Częstochowy nie będą już musieli się na tym kursie we Wręczycy przesiadać na autobus z Przystajni. Kurs ten będzie dodatkowo kursował także w soboty,

* w dni nauki szkolnej uruchamia się nowy kurs o g. 7.43 Hutka – Truskolasy, podróżni mogą od Truskolas bezpośrednio tym autobusem kontynuować podróż do Częstochowy przez Golce – Wręczycę. Umożliwi to dojazd młodzieży z Hutki na drugą godzinę lekcyjną do Częstochowy,

* w soboty uruchamia się nowy kurs o g. 8.40 Truskolasy – Zamłynie – Brzezinki – Kuleje – Nowiny – Bór Zapilski – Węglowice – Czarna Wieś – Bieżeń Wręczycka – Borowe –  Długi Kąt – Wręczyca – Kalej – Szarlejka – Częstochowa (z możliwością przesiadki we Wręczycy na kierunek Kłobuck),

* w dni robocze uruchamia się nowy kurs o g. 20.00 Hutka – Truskolasy – Zamłynie – Brzezinki – Kuleje – Nowiny – Bór Zapilski – Węglowice – Czarna Wieś – Bieżeń Wręczycka – Borowe –  Długi Kąt – Wręczyca – Kalej – Szarlejka – Częstochowa – kurs ten ma umożliwić dotarcie do pracy na III zmianę pracowników do Częstochowy po g. 21.00,

* w dni robocze uruchamia się nowy kurs o g. 22.25 Truskolasy – Zamłynie – Brzezinki – Kuleje – Nowiny – Bór Zapilski – Węglowice – Czarna Wieś – Bieżeń Wręczycka – Borowe –  Długi Kąt – Wręczyca Wielka, dzięki czemu sołectwa gminy Wręczyca otrzymają połączenie z Wręczycą po g. 22.00,

* Od poniedziałku do soboty uruchamia się nowy kurs o g. 5.25 Częstochowa – Szarlejka – Kalej – Wręczyca Wielka,

* Dotychczasowy kurs o g. 9.20 Częstochowa – Szarlejka – Kalej – Wręczyca – Długi Kąt – Borowe – Bieżeń Wręczycka – Czarna Wieś – Węglowice – Bór Zapilski – Nowiny – Kuleje – Brzezinki – Zamłynie – Truskolasy – Hutka przyśpiesza się na g. 9.15,

* w dni nauki szkolnej uruchamia się nowy kurs o g. 13.30 Częstochowa – Szarlejka – Kalej – Wręczyca Wielka, z możliwością kontynuacji podróży od Wręczycy do Kłobucka,

* w soboty uruchamia się nowy kurs o g. 13.35 Częstochowa – Szarlejka – Kalej – Wręczyca – Długi Kąt – Borowe – Bieżeń Wręczycka – Czarna Wieś – Węglowice – Bór Zapilski – Nowiny – Kuleje – Brzezinki – Zamłynie – Truskolasy,

* w dni robocze uruchamia się nowy kurs o g. 21.15 Częstochowa – Szarlejka – Kalej – Wręczyca – Długi Kąt – Borowe – Bieżeń Wręczycka – Czarna Wieś – Węglowice – Bór Zapilski – Nowiny – Kuleje – Brzezinki – Zamłynie – Truskolasy,

* przypomina się, że dojazd do Szarlejki w dni robocze po g. 16.00 może nastąpić na jednym bilecie kursem 16.20 do Przystajni przez Wydrę. W Kalej skrzyżowanie/Torowa bezpośrednia przesiadka na autobus Przystajń – Częstochowa przez Szarlejkę.

* na wniosek podróżnych, aby umożliwić dotarcie po II zmianie z Częstochowy uruchamia się w dni robocze nowy kurs o g. 23.00 Wręczyca – Długi Kąt – Borowe – Bieżeń Wręczycka – Czarna Wieś – Węglowice – Bór Zapilski – Nowiny – Kuleje – Brzezinki – Zamłynie – Truskolasy. Do Wręczycy Wielkiej 3 Maja Centrum podróżni docierają kursem 22.30 Częstochowa – Przystajń – we Wręczycy 3 Maja Centrum bezpośrednia przesiadka na podstawiony autobus linii 154.

- CENA BILETU NA WSZYSTKICH KURSACH Z CZĘSTOCHOWY DO WRĘCZCY ZOSTAJE OBNIŻONA I WYNOSI 4.00 zł, miesięczny 145.00 zł, szkolny miesięczny 73,95 zł. (ta sama cena biletu dotyczy mieszkańców miejscowości Wręczyca  Mała, Grodzisko, Długi Kąt, Borowe, Bieżeń Wręczycka, Czarna Wieś, Węglowice, Bór Zapilski, Nowiny, Kuleje, Brzezinki, Zamłynie).

- PONADTO NA ODCINKU SZARLEJKA – KALEJ – WRĘCZYCA WIELKA 3 MAJA CENTRUM ZOSTAJE WPROWADZONA BEZPŁATNA KOMUNIKACJA W AUTOBUSACH GTVBUS.

LINIA 155:

- Linia 155 stanie się linią okrężną:

I tak jadąc od Kłobucka przez Grodzisko – Wręczycę Małą – Wręczycę Wielką dalej przez Borowe PKP – Borowe Sportowa – Bieżeń Strażacka – Bieżeń Szkolna – Bieżeń Ogrodowa – Puszczew I – Jezioro pojedzie dalej przez Węglowice – Czarną Wieś – Bieżeń Wręczycką – Borowe PKP i dalej w kierunku Wręczyca Wielka – Wręczyca Mała – Grodzisko – Kłobuck. Linia okrężna będzie funkcjonowała na przemian w dwóch wariantach.

Nowy układ linii 155 umożliwi mieszkańcom Bieżenia możliwość bezpłatnego dotarcia komunikacją gminną do Węglowic i Czarnej Wsi. Mieszkańcy Węglowic, Czarnej Wsi, Bieżenia Wręczycka otrzymają możliwość bezpośredniego połączenia z Kłobuckiem oraz zyskają dodatkowe połączenia z Wręczycą.

Na linii 155 częściowo zmienią się godziny odjazdów autobusów, ale też pojawią się nowe kursy m.in. postulowane przez młodzież z Wręczycy Małej i Grodziska kursy, które system przesiadkowym we Wręczycy pozwolą na dojazd do szkół w Częstochowie na g. 8.00 i 9.00.:

- w dni nauki szkolnej uruchamia się nowy kurs 6.35 Kłobuck – Grodzisko (6.41) – Wręczyca Mała (6.42) – Wręczyca Wielka p. 6.46 – możliwość przesiadki na kurs do Częstochowy o g. 6.56 lub 7.01,

- w dni nauki szkolnej uruchamia się nowy kurs 7.45 Kłobuck – Grodzisko (7.51) – Wręczyca Mała (7.52) – Wręczyca Wielka p. 7.56 – możliwość przesiadki na kurs do Częstochowy o g. 7.59 lub 8.01,

- w dni nauki szkolnej uruchamia się nowy kurs 8.01 Wręczyca Wielka – Wręczyca Mała – Grodzisko – Kłobuck – możliwość dotarcia uczniów do szkół w Kłobucku z Przystajni oraz terenu gminy Wręczyca na II godzinę lekcyjną,

- w dni nauki szkolnej uruchamia się nowy kurs 14.00 Wręczyca Wielka – Wręczyca Mała – Grodzisko – Kłobuck.

Przypominamy, że przejazd linią 155 na terenie Gminy Wręczyca jest BEZPŁATNY, bilet do Kłobucka poza gminę Wręczyca kosztuje 4.00 zł.

LINIA 156:

- Z dniem 18 stycznia 2021 r. uruchamia się nową bezpłatną dla podróżnych linię GMINNĄ o numerze 156.

Linia 156 pojedzie trasą Kuleje OSP – Kuleje Szkolna – Piła Druga Sportowa – Piła Druga Jesienna – Klepaczka I – Klepaczka II – Zamłynie Skrzyżowanie – Truskolasy Kopernika – Truskolasy Rynek (w dalszej perspektywie po wybudowaniu bezpiecznego miejsca do zawracania w Pile Pierwszej do obsługi tej linii planowane jest włączenie tego sołectwa). Linia ta we wszystkich kursach do i z Kulej na przystanku TRUSKOLASY RYNEK będzie skomunikowana autobusami linii Przystajń – Truskolasy – Golce – Wręczyca – Częstochowa.

Linia 156 przyjeżdżająca z Kulej kończy bieg na przystanku Truskolasy Rynek w kierunku Częstochowy, rozpoczyna kurs z Truskolas Rynek do Kulej z przystanku Truskolasy Rynek w kierunku Przystajni – tak aby pasażerowie w czasie przesiadki nie musieli przechodzić przez jezdnię.

W dni robocze na linii będzie wykonywanych dziesięć kursów w każdą stronę od godziny 6.00 do 17.30.

Zachęcamy do skorzystania z nowej linii.

Ponadto w dni nauki szkolnej likwiduje się kursy:

- 13.35S, 14.25S – Kłobuck Zagórze – Truskolasy przez Hutkę,

- 7.23S – Kłobuck Zagórze – Hutka,

- 7.40S Hutka – Kłobuck Zagórze, 14.05S, 14.55S Truskolasy – Kłobuck Zagórze,

W zamian uruchamia się kurs w dni nauki szkolnej 7.40S Truskolasy – Hutka 7.45S – Kłobuck Rynek – Kłobuck Zagórze oraz kurs 8.00S Kłobuck Zagórze – Kłobuck Rynek – Hutka (8.15S) – Truskolasy 8.20S

Bliższe informacje o rozkładzie jazdy autobusów pod numerem telefonu 882 – 366 – 949