GTVBUS POLSKA Sp. z o.o.

REGION ŚLĄSK
"(...) życie to podróż. Wędrowcem jesteś i podróżnikiem" - Mały Książe.
Spółka GTVBUS Polska sp. z o.o. zatrudni na podstawie umowy o pracę, kierowców autobusowych z terenu gminy Pawłowiczki, Głubczyce, Reńska Wieś, Polska Cerekiew, Bierawa, Cisek, Głogówek, Walce, Krapkowice, Gogolin, Rudziniec, Ujazd Śląski, Sośnicowice, Kędzierzyn Koźle, Toszek, Pyskowice, Gliwice, Zabrze, Jastrzębie, Rybnik, Częstochowa, Konopiska, Starcza, Woźniki, Koszęcin, Lubliniec, Blachownia, Herby, Boronów, Przystajń, Panki, Wręczyca, Kłobuck. Oferujemy atrakcyjne wynagrodzenie, stałe zatrudnienie, pracę w stabilnej firmie. Bliższe informacje pod nr telefonu 666-077-192 (numer dotyczy tylko spraw związanych z pracą).


ODDZIAŁ CZĘSTOCHOWA – ZMIANY W ROZKŁADZIE JAZDY AUTOBUSÓW – GMINA KONOPISKA I BLACHOWNIA.
Informujemy, że z dniem 12 lutego 2020 roku (środa) następują zmiany w rozkładzie jazdy oraz przebiegu autobusów komunikacji lokalnej dla gminy Konopiska i częściowo Blachowni.

GMINA KONOPISKA:

LINIA 101 Częstochowa – Konopiska – (Aleksandria).

 • najważniejsza zmiana polegać będzie na zmianie lokalizacji przystanku początkowego linii w Częstochowie. Od dnia 12 lutego 2020 roku przystanek początkowy i końcowy dla linii 101 to Częstochowa Dworzec PKP (przystanek zlokalizowany zostanie obok już istniejącego stanowiska odjazdowego autobusów GTVBUS do Przystajni – przy ul. Orzechowskiego, tuż obok Ronda Konstytucji). Zmiana ta ma na celu poprawę komfortu podróżowania (zadaszenie, bliskość kasy oraz informacji GTVBUS).
 • W kierunku Konopisk po obsłudze przystanku Częstochowa Dworzec PKP, autobus pojedzie ulicą Orzechowskiego (obok płyty dworca PKS). Następny przystanek to Częstochowa Dworzec PKS (przystanek MPK zlokalizowany przy al. Wolności), dalej autobus pojedzie bez zmian do przystanku Rondo Mickiewicza.
 • Z Konopisk po obsłudze przystanku Rondo Mickiewicza, autobus obsłuży przystanek Częstochowa Dworzec PKS (przystanek MPK zlokalizowany przy al. Wolności), następnie autobus zakończy kurs pod Dworcem PKP.
 • linia 101 będzie linią komercyjną na odcinku Częstochowa – Konopiska. Od przystanku Konopiska Rynek do i z Aleksandrii linia przechodzi w linię gminną 101 (nie będzie konieczności przesiadki), gdzie podróżowanie jak do tej pory będzie bezpłatne. Bilet jednorazowy i miesięczny zakupiony w relacji Częstochowa – Konopiska będzie zatem ważny jak do tej pory do wszystkich sołectw gminy Konopiska.
 • na linii 101 będą dokonane na niektórych kursach minutowe przesunięcia w rozkładzie jazdy – liczba połączeń pozostaje bez zmian.
 • tak jak do tej pory przejazd linią 101 na terenie gminy Konopiska będzie bezpłatny.

 

LINIA 102 – Konopiska – Korzonek – Leśniaki – Jamki

 • linia która do tej pory była linią pętla (jednokierunkowa), będzie linią dwukierunkową – od dnia 12 lutego autobus linii 102 pojedzie trasą: Konopiska Rynek – Konopiska ul. Śląska – Jamki Skrzyżowanie – Korzonek – Leśniaki – Jamki pętla – Kowale – Jamki OSP. Po postoju w Jamki OSP autobus będzie wracał tą samą trasą Jamki OSP – Kowale – Jamki pętla – Leśniaki – Korzonek – Konopiska ul. Śląska – Konopiska Rynek.
 • na linii 102 prosimy o zapoznanie się z nowymi godzinami odjazdów autobusów z poszczególnych przystanków – nastąpiły niewielkie godzinowe korekty.
 • linia 102 tak jak do tej pory będzie na przystanku Konopiska Rynek skomunikowana z autobusem linii 101 do i z Częstochowy.
 • linia 102 będąca dalej linią gminną jest dla podróżnych linią bezpłatną.

 

LINIA 103 – „OKRĘŻNA” Konopiska – Wygoda – Wąsosz – Łaziec – Rększowice – Hutki – Rększowice – Jamki – Kowale – Leśniaki – Korzonek – Konopiska

 • nastąpią drobne przesunięcia czasowe w kursowaniu autobusów na tej linii.
 • linia 103 od 12 lutego 2020 roku na każdym z kursów będzie docierała do przysiółka Kowale.
 • linia 103 będąca dalej linią gminną jest linią bezpłatną.

 

LINIA 104 – Konopiska – Wygoda – Wąsosz – Łaziec – Rększowice – Hutki

 • nastąpią drobne przesunięcia czasowe w kursowaniu autobusów na tej linii.
 • linia 104 od 12 lutego 2020 roku na każdym z kursów będzie dodatkowo obsługiwała wjazdowo przystanek Wąsosz pętla.
 • linia 104 będąca dalej linią gminną jest linią bezpłatną.

 

LINIA 105/162 – Konopiska – Walaszczyki – (Blachownia)

 • uruchamia się nową linię komunikacyjną Konopiska Rynek – Walaszczyki i dalej z przedłużeniem przez Ostrowy do Blachowni.
 • linia 105 na odcinku Konopiska – Walaszczyki – Konopiska będąca linią gminną jest linią bezpłatną. Podróżni jadący z Konopisk do Blachowni oraz z Blachowni do Konopisk zakupują u kierowcy pojazdu bilet jednorazowy za kwotę 2,00 zł.
 • trasa linii 105 – autobus odjeżdża z Konopisk z przystanku Konopiska Rynek – w kierunku Wygody. Następne przystanki autobusu to Konopiska SKR, Konopiska Osiedle Górka (nowy przystanek przy centrum odzieżowym), Konopiska Rolnicza (nowy przystanek), Walaszczyki (nowy przystanek), Walaszczyki Las (nowy przystanek). Następnie autobus obsłuży przystanek Ostrowy, Blachownia Szpital, Blachownia Dworzec PKP, Blachownia Ośrodek Zdrowia, Blachownia Szkoła/DPS, Blachownia UM (przystanek w centrum przesiadkowym).
 • niektóre kursy linii 105/162 mają w Blachowni UM skomunikowane połączenie z autobusem linii 151 lub 152 do Częstochowy.


Odjazdy linii 105/162 z przystanku KONOPISKA RYNEK w kierunku Walaszczyk i dalej w kierunku Blachowni.

dni robocze:

7.45 (autobus czeka w Konopiskach Rynek na autobus 101 z Aleksandrii i 102 z Jamek po ich przyjeździe odjedzie do Walaszczyk i Blachowni) – przyjazd do Blachowni UM o g. 8.02. Dla podróżnych którzy przez Gnaszyn chcą dotrzeć do Częstochowy odjazd linii 152 z Blachowni UM o g. 8.13.

9.55 (autobus czeka w Konopiskach Rynek na autobus 101 z Aleksandrii i 102 z Jamek po ich przyjeździe odjedzie do Walaszczyk i Blachowni) – przyjazd do Blachowni UM o g. 10.12. Dla podróżnych którzy przez Gnaszyn chcą dotrzeć do Częstochowy odjazd linii 152 z Blachowni UM o g. 10.18.

12.45 (autobus czeka w Konopiskach Rynek na autobus 101 z Aleksandrii i 102 z Jamek po ich przyjeździe odjedzie do Walaszczyk i Blachowni) – przyjazd do Blachowni UM o g. 13.02. Dla podróżnych którzy przez Gnaszyn chcą dotrzeć do Częstochowy odjazd linii 152 z Blachowni o g. 13.23.

soboty:

7.40 (autobus czeka w Konopiskach Rynek na autobus 101 z Aleksandrii i 102 z Jamek po ich przyjeździe odjedzie do Walaszczyk i Blachowni) – przyjazd do Blachowni UM o g. 7.57. Dla podróżnych którzy przez Gnaszyn chcą dotrzeć do Częstochowy odjazd linii 152 z Blachowni UM o g. 8.13.

9.00 (autobus czeka w Konopiskach Rynek na autobus 101 z Aleksandrii i 102 z Jamek po ich przyjeździe odjedzie do Walaszczyk i Blachowni) – przyjazd do Blachowni UM o g. 9.17.

12.45 (autobus czeka w Konopiskach Rynek na autobus 101 z Aleksandrii i 102 z Jamek po ich przyjeździe odjedzie do Walaszczyk i Blachowni) – przyjazd do Blachowni UM o g. 13.02. Dla podróżnych którzy przez Gnaszyn chcą dotrzeć do Częstochowy odjazd linii 152 z Blachowni o g. 13.23.

15.45 (autobus czeka w Konopiskach Rynek na autobus 101 z Aleksandrii i 102 z Jamek po ich przyjeździe odjedzie do Walaszczyk i Blachowni) – przyjazd do Blachowni UM o g. 16.02.

17.25 (autobus czeka w Konopiskach Rynek na autobus 101 z Aleksandrii po jego przyjeździe odjedzie do Walaszczyk i Blachowni) – przyjazd do Blachowni UM o g. 17.42. . Dla podróżnych którzy przez Gnaszyn chcą dotrzeć do Częstochowy odjazd linii 151 z Blachowni o g. 18.03.

niedziele:

13.02 (autobus czeka w Konopiskach Rynek na autobus 101 z Aleksandrii po jego przyjeździe odjedzie do Walaszczyk i Blachowni) – przyjazd do Blachowni UM o g. 13.19. Dla podróżnych którzy przez Gnaszyn chcą dotrzeć do Częstochowy odjazd linii 152 z Blachowni o g. 13.23.

16.32 – przyjazd do Blachowni UM o g. 16.54. Dla podróżnych którzy przez Gnaszyn chcą dotrzeć do Częstochowy odjazd linii 151 z Blachowni o g. 16.58.

 

Odjazdy linii 162/105 z przystanku BLACHOWNIA UM w kierunku Walaszczyk i dalej w kierunku Konopisk.

dni robocze:

8.05 przyjazd do Konopisk o g. 8.22 – na przystanku Konopiska Rynek możliwość bezpośredniej przesiadki do autobusu 101 do Aleksandrii lub 102 do Jamek.

10.20 przyjazd do Konopisk o g. 10.37.

13.25 przyjazd do Konopisk o g. 13.42 – na przystanku Konopiska Rynek możliwość bezpośredniej przesiadki do autobusu 101 do Aleksandrii lub 102 do Jamek.

15.05 (kursuje tylko w dni nauki szkolnej). Przyjazd do Konopisk o g. 15.22.

soboty:

8.05 przyjazd do Konopisk o g. 8.22 – na przystanku Konopiska Rynek możliwość bezpośredniej przesiadki do autobusu 101 do Aleksandrii lub 102 do Jamek.

10.00 przyjazd do Konopisk o g. 10.17 – na przystanku Konopiska Rynek możliwość przesiadki do autobusu 101 do Aleksandrii odjazd 10.22.

13.25 przyjazd do Konopisk o g. 13.42 – na przystanku Konopiska Rynek możliwość bezpośredniej przesiadki do autobusu 101 do Aleksandrii lub 102 do Jamek.

16.25 przyjazd do Konopisk o g. 16.42 – na przystanku Konopiska Rynek możliwość przesiadki do autobusu 101 do Aleksandrii odjazd 16.47.

18.15 przyjazd do Konopisk o g. 18.32 – na przystanku Konopiska Rynek możliwość przesiadki do autobusu 101 do Aleksandrii odjazd 18.37.

niedziele:

11.59 przyjazd do Konopisk o g. 12.16.

15.24 przyjazd do Konopisk o g. 15.41

 

LINIOWY ZBIORCZY ROZKŁAD LINII KONOPISKA-WALASZCZYKI-BLACHOWNIA (kliknij link).

 

Uwaga!

Podróżni jadący systemem przesiadkowym z Częstochowy do Konopisk przez Gnaszyn – Blachownię – Walaszczyki – nabywają bilet za 4.00 zł z Częstochowy do Blachowni, bilet ten uprawnia ich do możliwości bezpłatnej przesiadki w ciągu jednej godziny do autobusu jadącego w kierunku Walaszczyk i Konopisk bez konieczności zakupu dodatkowego biletu za 2,00 zł. Sytuacja ta dotyczy także kierunku powrotnego, czyli bilet przesiadkowy z Konopisk do Cz-wy przez Walaszczyki – Blachownię także kosztuje 4.00 zł.

 

GMINA BLACHOWNIA:

linia 162 uruchamia się dodatkowe kursy z Blachowni UM do OSTRÓW (które przez Walaszczyki są przedłużone do Konopisk):

w dni robocze o godzinie 8.05, 10.20, 13.25, 15.05S

w soboty o godzinie 8.05, 10.00, 13.25, 16.25, 18.15

linia 162 uruchamia się dodatkowe kursy z Ostrów do BLACHOWNI UM:

w dni robocze o godzinie 7.54, 10.04, 12.54

w soboty o godzinie 7.49, 9.09, 12.54, 15.54, 17.34

 

Ceny biletów od 12.02.2020

1/ na terenie gminy Konopiska i Blachownia – BEZPŁATNIE.

2/ Konopiska – Częstochowa Przyjemna, Lotosu, Karpacka, Dźbów 3.50 zł. / miesięczny cały 119.00 zł (szkolny 60.69 zł.)

3/ Konopiska – Częstochowa Rzeczna i dalej do dworca PKP 4.50 zł. / miesięczny cały 153.00 zł. (szkolny 78.03 zł.)

4/ w granicach administracyjnych Częstochowy (dla linii Blachownia, Konopiska) – 3.00 zł / miesięczny cały 102.00 zł. (szkolny 52.02 zł.)

5/ Konopiska – Częstochowa przez Walaszczyki – Blachownię – bilet z przesiadką 4.00 zł. / miesięczny cały 153.00 zł. (szkolny 78.03 zł.)

6/ przejazd Konopiska – Blachownia (bilet na odcinku Walaszczyki – Ostrowy) 2.00 zł. / miesięczny cały 68.00 zł. (szkolny 34.68 zł.)

 

ZAPRASZMY DO KORZYSTANIA Z NOWYCH UDOGODNIEŃ I POŁĄCZEŃ.

 

Równocześnie informujemy, że tabliczki rozkładowe na stronie internetowej zostaną udostępnione w poniedziałek 10 lutego w godzinach wieczornych.

Tabliczki rozkładowe „w terenie” zostaną wymienione we wtorek 11 lutego 2020r.

 

Wnioski komunikacyjne oraz zapytania rozkładowe prosimy składać pod adres poczty slask@gtvbus.pl

 

Bliższe informacje o kursowaniu autobusów pod numerem dyżurnego ruchu w Częstochowie – 882-366-949