GTVBUS POLSKA Sp. z o.o.

REGION ŚLĄSK
"(...) życie to podróż. Wędrowcem jesteś i podróżnikiem" - Mały Książe.
Spółka GTVBUS Polska sp. z o.o. zatrudni na podstawie umowy o pracę, kierowców autobusowych z terenu gminy Pawłowiczki, Głubczyce, Reńska Wieś, Polska Cerekiew, Bierawa, Cisek, Głogówek, Walce, Krapkowice, Gogolin, Rudziniec, Ujazd Śląski, Sośnicowice, Kędzierzyn Koźle, Toszek, Pyskowice, Gliwice, Zabrze, Jastrzębie, Rybnik, Częstochowa, Konopiska, Starcza, Woźniki, Koszęcin, Lubliniec, Blachownia, Herby, Boronów, Przystajń, Panki, Wręczyca, Kłobuck. Oferujemy atrakcyjne wynagrodzenie, stałe zatrudnienie, pracę w stabilnej firmie. Bliższe informacje pod nr telefonu 666-077-192 (numer dotyczy tylko spraw związanych z pracą).


ODDZIAŁ GLIWICE – ZMIANY W ROZKŁADZIE JAZDY OD DNIA 01.01.2020r.
GTVBUS Polska Sp. z o.o. informuje, że z dniem 01.01.2020r. wprowadza się następujące zmiany w rozkładzie jazdy autobusów kursujących w Oddziale Gliwice – na zlecenie Gminy Rudziniec.

  • w dni robocze dotychczasowe kursy 4.15 Rudziniec – Gliwice przez: Chechło – Poniszowice – Bycina – Pyskowice oraz 4.08 Łany – Gliwice przez: Chechło – Poniszowice – Bycina – Taciszów – Rudziniec – Rudnio – Kleszczów zostają połączone do Byciny w jeden kurs który o g. 4.05 pojedzie trasą Rudziniec – Łany – Chechło – Widów –Poniszowice – Słupsko – Niewiesze – Bycina i dalej autobus pojedzie jak do tej pory przez Taciszów – Pławniowice – Rudziniec – Rudno – Kleszczów do Gliwic. Natomiast podróżni jadący do Gliwic przez: Paczynę – Pyskowice – Łabędy w Bycinie bezpośrednio przesiądą się do podstawionego autobusu.
  • na wniosek mieszkańców sołectw Taciszów i Pławniowice uruchamia się w dni nauki szkolnej dodatkowe połączenie z Rudzińcem, Pyskowicami i Gliwicami. Odjazd z Taciszowa o g. 10.05, z Pławniowic 10.12. Autobus pojedzie trasą: Taciszów – Pławniowice – Rudziniec – Chechło – Widów –Poniszowice – Niekarmia – Słupsko – Niewiesze – Bycina – Paczyna – Pyskowice – Gliwice.
  • na wniosek mieszkańców sołectwa Niekarmia dotychczasowy kurs 7.45 Rudziniec – Gliwice dodatkowo będzie wjeżdżał do Niekarmii (odjazd o g. 8.08).
  • na wniosek mieszkańców sołectwa Niekarmia autobus 13.59 Gliwice – Rudziniec będzie wjeżdżał do Niekarmii.
  • na wniosek mieszkańców sołectwa Kleszczów uruchamia się dwa nowe połączenia do Gliwic przez: Brzezinkę o g. 11.01 oraz o g. 16.46 – kursy będą kursowały w dni robocze (także w ferie i wakacje).
  • na wniosek sołectwa Kleszczów uruchamia się w dni nauki szkolnej nowy poranny kurs przesiadkowy do Pyskowic g. 6.26 (przesiadka w Bycinie o g. 6.45, przyjazd do Pyskowic o g. 7.01).
  •  Największe i najbardziej korzystne zmiany w postaci dodatkowych kursów autobusów wprowadza się na wniosek mieszkańców sołectw Rzeczyce i Ligota Łabędzka (autobusy docierały tam do tej pory tylko w okresie roku szkolnego) uruchamia się dodatkowe bezpośrednie oraz połączenia przesiadkowe z Gliwicami na przystanku Kleszczów Osiedle. I tak:

***Sołectwo RZECZYCE (odjazdy z przystanku Rzeczyce Wieś w kierunku Gliwic i Pyskowic):

5.47D nowy kurs jadący do Taciszowa przez Kleszczów. Podróżni jadący do Gliwic przesiadają się bezpośrednio na przystanku Kleszczów Osiedle. Podróżni chcący dotrzeć do Pyskowic mogą tym kursem dojechać do Taciszowa. Z Taciszowa autobus ten rozpoczyna nowy kurs o g. 6.07 i w Bycinie istnieje możliwość bezpośredniej przesiadki na autobus do Gliwic przez Paczynę – Pyskowice.

6.25 S zostaje utrzymany dotychczasowy kurs przez: Kleszczów – Rudno – Rudziniec – Chechło – Poniszowice – Bycinę – Paczynę – Pyskowice do Gliwic.

7.00 S zostaje utrzymany dotychczasowy bezpośredni kurs do Gliwic przez Lig. Łabędzką – Brzezinkę.

8.10 S zostaje utrzymany dotychczasowy bezpośredni kurs do Gliwic przez Lig. Łabędzką – Brzezinkę.

8.52 D nowy kurs jadący do Kleszczowa. Podróżni jadący do Gliwic przez Brzezinkę przesiadają się na przystanku Kleszczów Osiedle. Natomiast podróżni jadący do Rudzińca i Pyskowic przesiadają się bezpośrednio na przystanku Kleszczów Pętla.

11.10 D zostaje uruchomiony nowy, bezpośredni kurs do Gliwic przez Ligotę Łabędzką – Brzezinkę.

14.30 S zostaje utrzymany dotychczasowy bezpośredni kurs do Gliwic przez Lig. Łabędzką – Brzezinkę.

15.10 S zostaje utrzymany dotychczasowy bezpośredni kurs do Gliwic przez L. Łabędzką – Brzezinkę

16.05 S zostaje utrzymany dotychczasowy bezpośredni kurs do Gliwic przez L. Łabędzką – Brzezinkę.

16.55 D zostaje uruchomiony nowy, bezpośredni kurs do Gliwic przez Ligotę Łabędzką – Brzezinkę.

****Sołectwo LIGOTA ŁABĘDZKA (odjazdy z przystanku Ligota Łabędzka Kaplica w kierunku Gliwic i Pyskowic):

5.43D nowy kurs jadący do Taciszowa przez Rzeczyce – Kleszczów. Podróżni jadący do Gliwic przesiadają się bezpośrednio na przystanku Kleszczów Osiedle. Podróżni chcący dotrzeć do Pyskowic mogą tym kursem dojechać do Taciszowa. Z Taciszowa autobus ten rozpoczyna nowy kurs o g. 6.07 i w Bycinie istnieje możliwość bezpośredniej przesiadki na autobus do Gliwic przez Paczynę – Pyskowice.

6.22 S zostaje utrzymany dotychczasowy kurs przez: Rzeczyce – Kleszczów – Rudno – Rudziniec – Chechło – Poniszowice – Bycinę – Paczynę – Pyskowice do Gliwic.

7.04 S zostaje utrzymany dotychczasowy bezpośredni kurs do Gliwic przez Brzezinkę.

8.14 S zostaje utrzymany dotychczasowy bezpośredni kurs do Gliwic przez Brzezinkę.

8.48 D nowy kurs jadący do Kleszczowa przez Rzeczyce. Podróżni jadący do Gliwic przez Brzezinkę przesiadają się na przystanku Kleszczów Osiedle. Natomiast podróżni jadący do Rudzińca i Pyskowic przesiadają się bezpośrednio na przystanku Kleszczów Pętla.

11.14 D zostaje uruchomiony nowy, bezpośredni kurs do Gliwic przez Brzezinkę.

14.34 S zostaje utrzymany dotychczasowy bezpośredni kurs do Gliwic przez Brzezinkę.

15.14 S zostaje utrzymany dotychczasowy bezpośredni kurs do Gliwic przez Brzezinkę

16.09 S zostaje utrzymany dotychczasowy bezpośredni kurs do Gliwic przez Brzezinkę.

16.59 D zostaje uruchomiony nowy, bezpośredni kurs do Gliwic przez Brzezinkę.

Kursy powrotne z Gliwic do Ligoty Łabędzkiej i Rzeczyc będą odbywały się według następującego rozkładu jazdy (godziny odjazdów podano z przystanku Gliwice Dworzec PKP):

6.40 S kurs bezpośredni przez: Brzezinkę – Ligotę – Rzeczyce,

10.40 D kurs z bezpośrednią przesiadką na przystanku Kleszczów Osiedle,

11.35 S kurs bezpośredni przez: Brzezinkę – Ligotę – Rzeczyce,

13.40 S kurs bezpośredni przez: Brzezinkę – Ligotę – Rzeczyce,

13.55 S kurs z bezpośrednią przesiadką na przystanku Kleszczów Osiedle,

14.45 D kurs z bezpośrednią przesiadką na przystanku Kleszczów Osiedle,

15.20 D kurs z bezpośrednią przesiadką na przystanku Kleszczów Osiedle,

16.20 D kurs z bezpośrednią przesiadką na przystanku Kleszczów Osiedle.

D – kursuje w dni robocze od poniedziałku do piątku.

S – kursuje tylko w dni nauki szkolnej.

·         Ponadto kursy:

- 11.40 S Pętla I przyśpiesza się wyjazd z Gliwic o 5 min. na g. 11.35 – z kursu tego mogą także skorzystać mieszkańcy sołectw Łany, Chechło, Widów, Poniszowice, Słupsko, Niewiesze, Bycina – którzy na przystanku Rudziniec UG – PKP mogą przesiąść się bezpośrednio do autobusu jadącego przez te miejscowości.

- 15.40 S Pętla I opóźnia się na g. 15.50 bez wjazdu do Ligoty Łabędzkiej i Rzeczyc – podróżni do tych sołectw mogą skorzystać z kursów o g. 15.20 lub 16.20.

·         Uruchamia się z dniem 01.01.2020r. nowy przystanek GLIWICE STRZODY w kierunku Rudzińca (obok kościoła św. Barbary).

·         Od dnia 01.01.2020r. drożeją nieznaczenie ceny biletów w oddziale Gliwice – szczegóły w cenniku.