GTVBUS POLSKA Sp. z o.o.

REGION ŚLĄSK
"(...) życie to podróż. Wędrowcem jesteś i podróżnikiem" - Mały Książe.
Spółka GTVBUS Polska sp. z o.o. zatrudni na podstawie umowy o pracę, kierowców autobusowych z terenu gminy Pawłowiczki, Głubczyce, Reńska Wieś, Polska Cerekiew, Bierawa, Cisek, Głogówek, Walce, Krapkowice, Gogolin, Rudziniec, Ujazd Śląski, Sośnicowice, Kędzierzyn Koźle, Toszek, Pyskowice, Gliwice, Zabrze, Jastrzębie, Rybnik, Częstochowa, Konopiska, Starcza, Woźniki, Koszęcin, Lubliniec, Blachownia, Herby, Boronów, Przystajń, Panki, Wręczyca, Kłobuck. Oferujemy atrakcyjne wynagrodzenie, stałe zatrudnienie, pracę w stabilnej firmie. Bliższe informacje pod nr telefonu 666-077-192 (numer dotyczy tylko spraw związanych z pracą).


PKS OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA - KRÓTKA HISTORIA PKS KĘDZIERZYN KOŹLE.

Początki PKS w Kędzierzynie Koźlu sięgają roku 1948. Wtedy to ekspozytura w Gliwicach oddelegowała do Koźla 10 pojazdów, które były parkowane obok remizy strażackiej. W 1952 roku ekspozytura PKS w Raciborzu organizuje Stację Terenową w Korzonku dla obsługi przewozów towarowych. Szybko wzrastające potrzeby transportowe, wynikające przede wszystkim z budowy na terenie miasta dużych zakładów przemysłowych takich jak: Zakłady Azotowe, Chemiczne, Elektrownia i Kozielska Fabryka Maszyn zmuszają do powołania do życia wyodrębnionej jednostki transportowej PKS – powołanie przez ministra transportu datuje się na dzień 5 grudnia 1955 roku.


Ekspozytura PKS w Koźlu dysponuje w tym czasie 80 pojazdami i przewozi rocznie około 4 milionów pasażerów. 9 kwietnia 1960 roku Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Opolu tworzy w Koźlu Oddział PKS, podległy zarządowi PKS w Opolu. Oddział zatrudnia w 1960 roku – 414 pracowników, przewozi 362 tyś. ton ładunków i 5 mln pasażerów. Oddział dysponuje 52 autobusami oraz 97 samochodami ciężarowymi. W 1963 roku modernizuje się zaplecze techniczne – w ten sposób zostaje przebudowana Stacja Obsługi wraz z zapleczem socjalnym. Powołana do życia zostaje także przyzakładowa szkoła dla pracujących o specjalności mechanik – kierowca. W 1980 roku PKS w Kędzierzynie Koźlu zatrudnia już 717 pracowników (150 kierowców samochodów ciężarowych, 165 kierowców autobusowych, 144 pracowników Stacji Obsługi). Oddział w 1980 roku dysponował 158 samochodami ciężarowymi i 71 przyczep oraz 140 autobusów i 14 przyczep autobusowych. W przewozach towarowych oddział skupiał się głównie na przewozie gazów technicznych (1/3 przewozów towarowych). W przewozach pasażerskich oddział skupiał się na dowozach do miasta podróżnych z okolicznych wsi i osiedli (autobusy dziennie przewoziły w 1980 r. około 50 tysięcy podróżnych, z czego 69% z biletami miesięcznymi) oraz przewozach pracowniczych. W 1972 roku został zrealizowany program modernizacji zaplecza technicznego i socjalnego w Korzonku. W 1979 roku utwardzono część terenu w zajezdni. Wysiłkiem załogi Oddziału wybudowano ośrodek wypoczynkowo-przywodny w Januszkowicach w 1969 roku. W 1980 roku przeniesienie z Koźla do zajezdni przy ulicy Portowej stacji paliw, odwodnienie i utwardzenie całego placu zajezdni przy ulicy Portowej. Warto zaznaczyć, że Oddział dodatkowo prowadził drugą placówkę terenową w Strzelcach Opolskich, która od 01 stycznia 1975 roku stała się samodzielnym oddziałem PKS. Ważna data dla PKS w Kędzierzynie Koźlu to także 9 lipca 1997 roku kiedy to do miasta dotarła fala powodziowa. 10 lipca 1997 roku miasto było już pod wodą. Jedynym bezpiecznym miejscem był położony na wywyższeniu rynek. Dworzec autobusowy w Koźlu i zajezdnia zostały zalane.

            Zjednoczenie Państwowej Komunikacji Samochodowej uległo likwidacji 1 stycznia 1982 roku, tak jak wszystkie inne zjednoczenia. W 1983 roku istniały w statusie samodzielnego przedsiębiorstwa państwowego następujące Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w (we): Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Katowicach, Kielcach, Koszalinie, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Opolu, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Warszawie, Wrocławiu, Zielonej Górze, odpowiednio do dawnych 17 województw. 28 lutego 1983 14 z 17 przedsiębiorstw PKS dobrowolnie zrzeszyło się w przedsiębiorstwo państwowe Krajowa Państwowa Komunikacja Samochodowa. W wyniku transformacji ustrojowej przedsiębiorstwo Krajowa Państwowa Komunikacja Samochodowa PKS podzielono w 1990 roku na 176 przedsiębiorstw. Po 1992 r. część spośród przedsiębiorstw PKS należących do Skarbu Państwa używało (używa) nazwy Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej (PPKS). 1 października 1996 przekazane zostały kompetencje organu założycielskiego z Ministerstwa Transportu i Gospodarki Morskiej do wojewodów. W Kędzierzynie Koźlu w październiku 2002 r. – powołano do życia jednoosobową spółkę PKS Connex Kędzierzyn-Koźle. W marcu 2008 r. połączono Connex Prudnik i Kędzierzyn-Koźle w jedną firmę – Veolia Transport Opolszczyzna z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu. 04.05.2010 r. połączenie wszystkich oddziałów Veolii w jedną spółkę Veolia Transport Polska z siedzibą w Toruniu. Kolejna spółka zarządzająca przewozami po PKS Kędzierzyn Koźle była firma Arriva z siedzibą w Toruniu, która ostatecznie w dniu 30 czerwca 2019 roku zakończyła w Kędzierzynie Koźlu działalność przewozową. Od dnia 01 lipca 2019 roku przy współpracy powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego oraz gmin powiatu komunikację autobusową zapewnia firma GTVBUS Polska, która korzystając z doświadczenia byłych pracowników PKS realizuje komunikację na terenie powiatu wykonując w dni robocze ponad 5000 tysięcy kilometrów. Firma GTVBUS Polska w tym celu korzysta dalej z zajezdni i dworca autobusowego w Kędzierzynie Koźlu.

Zapraszamy do odwiedzin naszego profilu FB gdzie znajdziecie Państwo zdjęcia z czasów PKS Kędzierzyn Koźle https://www.facebook.com/komunikacja.lokalna.gtvbus/