GRAND TOUR VENUS /GTV BUS/

REGION ŚLĄSK
"(...) życie to podróż. Wędrowcem jesteś i podróżnikiem" - Mały Książe.
Firma przewozowa Grand Tour Venus zatrudni na podstawie umowy o pracę, kierowców autobusowych z terenu gminy Pawłowiczki, Reńska Wieś, Polska Cerekiew, Bierawa, Cisek, Głogówek, Walce, Rudziniec, Ujazd Śląski, Sośnicowice, Kędzierzyn Koźle, Toszek, Pyskowice, Gliwice, Zabrze, Jastrzębie, Rybnik, Częstochowa, Konopiska, Starcza, Blachownia, Herby i Boronów. Oferujemy atrakcyjne wynagrodzenie, stałe zatrudnienie, pracę w stabilnej firmie. Bliższe informacje pod nr telefonu 666-077-192.


Licznik odwiedzin: 147387

PKS OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA - KRÓTKA HISTORIA PKS KĘDZIERZYN KOŹLE.

Początki PKS w Kędzierzynie Koźlu sięgają roku 1948. Wtedy to ekspozytura w Gliwicach oddelegowała do Koźla 10 pojazdów, które były parkowane obok remizy strażackiej. W 1952 roku ekspozytura PKS w Raciborzu organizuje Stację Terenową w Korzonku dla obsługi przewozów towarowych. Szybko wzrastające potrzeby transportowe, wynikające przede wszystkim z budowy na terenie miasta dużych zakładów przemysłowych takich jak: Zakłady Azotowe, Chemiczne, Elektrownia i Kozielska Fabryka Maszyn zmuszają do powołania do życia wyodrębnionej jednostki transportowej PKS – powołanie przez ministra transportu datuje się na dzień 5 grudnia 1955 roku.


Ekspozytura PKS w Koźlu dysponuje w tym czasie 80 pojazdami i przewozi rocznie około 4 milionów pasażerów. 9 kwietnia 1960 roku Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Opolu tworzy w Koźlu Oddział PKS, podległy zarządowi PKS w Opolu. Oddział zatrudnia w 1960 roku – 414 pracowników, przewozi 362 tyś. ton ładunków i 5 mln pasażerów. Oddział dysponuje 52 autobusami oraz 97 samochodami ciężarowymi. W 1963 roku modernizuje się zaplecze techniczne – w ten sposób zostaje przebudowana Stacja Obsługi wraz z zapleczem socjalnym. Powołana do życia zostaje także przyzakładowa szkoła dla pracujących o specjalności mechanik – kierowca. W 1980 roku PKS w Kędzierzynie Koźlu zatrudnia już 717 pracowników (150 kierowców samochodów ciężarowych, 165 kierowców autobusowych, 144 pracowników Stacji Obsługi). Oddział w 1980 roku dysponował 158 samochodami ciężarowymi i 71 przyczep oraz 140 autobusów i 14 przyczep autobusowych. W przewozach towarowych oddział skupiał się głównie na przewozie gazów technicznych (1/3 przewozów towarowych). W przewozach pasażerskich oddział skupiał się na dowozach do miasta podróżnych z okolicznych wsi i osiedli (autobusy dziennie przewoziły w 1980 r. około 50 tysięcy podróżnych, z czego 69% z biletami miesięcznymi) oraz przewozach pracowniczych. W 1972 roku został zrealizowany program modernizacji zaplecza technicznego i socjalnego w Korzonku. W 1979 roku utwardzono część terenu w zajezdni. Wysiłkiem załogi Oddziału wybudowano ośrodek wypoczynkowo-przywodny w Januszkowicach w 1969 roku. W 1980 roku przeniesienie z Koźla do zajezdni przy ulicy Portowej stacji paliw, odwodnienie i utwardzenie całego placu zajezdni przy ulicy Portowej. Warto zaznaczyć, że Oddział dodatkowo prowadził drugą placówkę terenową w Strzelcach Opolskich, która od 01 stycznia 1975 roku stała się samodzielnym oddziałem PKS. Ważna data dla PKS w Kędzierzynie Koźlu to także 9 lipca 1997 roku kiedy to do miasta dotarła fala powodziowa. 10 lipca 1997 roku miasto było już pod wodą. Jedynym bezpiecznym miejscem był położony na wywyższeniu rynek. Dworzec autobusowy w Koźlu i zajezdnia zostały zalane.

            Zjednoczenie Państwowej Komunikacji Samochodowej uległo likwidacji 1 stycznia 1982 roku, tak jak wszystkie inne zjednoczenia. W 1983 roku istniały w statusie samodzielnego przedsiębiorstwa państwowego następujące Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w (we): Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Katowicach, Kielcach, Koszalinie, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Opolu, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Warszawie, Wrocławiu, Zielonej Górze, odpowiednio do dawnych 17 województw. 28 lutego 1983 14 z 17 przedsiębiorstw PKS dobrowolnie zrzeszyło się w przedsiębiorstwo państwowe Krajowa Państwowa Komunikacja Samochodowa. W wyniku transformacji ustrojowej przedsiębiorstwo Krajowa Państwowa Komunikacja Samochodowa PKS podzielono w 1990 roku na 176 przedsiębiorstw. Po 1992 r. część spośród przedsiębiorstw PKS należących do Skarbu Państwa używało (używa) nazwy Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej (PPKS). 1 października 1996 przekazane zostały kompetencje organu założycielskiego z Ministerstwa Transportu i Gospodarki Morskiej do wojewodów. W Kędzierzynie Koźlu w październiku 2002 r. – powołano do życia jednoosobową spółkę PKS Connex Kędzierzyn-Koźle. W marcu 2008 r. połączono Connex Prudnik i Kędzierzyn-Koźle w jedną firmę – Veolia Transport Opolszczyzna z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu. 04.05.2010 r. połączenie wszystkich oddziałów Veolii w jedną spółkę Veolia Transport Polska z siedzibą w Toruniu. Kolejna spółka zarządzająca przewozami po PKS Kędzierzyn Koźle była firma Arriva z siedzibą w Toruniu, która ostatecznie w dniu 30 czerwca 2019 roku zakończyła w Kędzierzynie Koźlu działalność przewozową. Od dnia 01 lipca 2019 roku przy współpracy powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego oraz gmin powiatu komunikację autobusową zapewnia firma GTVBUS Polska, która korzystając z doświadczenia byłych pracowników PKS realizuje komunikację na terenie powiatu wykonując w dni robocze ponad 5000 tysięcy kilometrów. Firma GTVBUS Polska w tym celu korzysta dalej z zajezdni i dworca autobusowego w Kędzierzynie Koźlu.

Zapraszamy do odwiedzin naszego profilu FB gdzie znajdziecie Państwo zdjęcia z czasów PKS Kędzierzyn Koźle https://www.facebook.com/komunikacja.lokalna.gtvbus/